„Škola pro všechny děti, kterým jejich rodiče důvěřují.“
Štěstí je věc osobní volby.
Život je stále více o změnách.
  • Úvod
  • Chcete se k nám přidat?

Chcete se k nám přidat?

Chcete se k nám přidat?

Naše škola je školou komunitní (sdruženou). Naše děti mají individuální vzdělávací plán, který doporučuje PPP a schvaluje ředitel/ka kmenové školy. Proto jsou děti přihlášené do vhodné kmenové školy, kde je dítě zapsáno a 2x ročně tam dochází na tzv. přezkoušení. Vzdělávání v naší škole se řídí školským zákonem 561/2004, § 41 o individuálním vzdělávání, který rodičům umožňuje vzdělávat své děti od 1. do 9. třídy v režimu tzv. individuálního vzdělávání doma nebo je svěřit třetí osobě, která je k tomu způsobilá. U vybrané kmenové školy je potřeba vyplnit žádost o individuální vzdělávání a doložit posudek z pedagogicko-psychologické poradny. 

Rádi vám poradíme a ukážeme prošlapané cesty. Dále je potřeba splnit podmínku, dle které pro vzdělávání dítěte na prvním stupni ZŠ je potřeba mít ukončené středoškolské vzdělání, v případě 2. stupně ZŠ pak vysokoškolské vzdělání (bakalář). Do školy se mohou přihlásit děti ve věku od 6 let. Školu mohou navštěvovat děti během prvního i druhého stupně ZŠ.

Pokud máte zájem se k nám přidat neváhejte nás kontaktovat.

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít