„Škola pro všechny děti, kterým jejich rodiče důvěřují.“
Štěstí je věc osobní volby.
Život je stále více o změnách.

Školné

Rodiče hradí měsíční školné ve výši 7200,- Kč za žáka / 4 dny v týdnu. 

Provozní doba:

pondělí - čtvrtek 8:30-16:00 hodin

Ceník pro školní rok 2023/24:

Škola Na křídlech je ve školním roce 2023/24 v provozu od pondělí do čtvrtku. Naše škola není registrována u MŠMT ČR, a proto není finančně podporována státem. Náklady na provoz jsou tudíž hrazeny jen z příspěvků rodičů.

Podmínky placení:

Školné (měsíční paušál) se platí vždy do 15. dne předchozího měsíce a je nevratné. Není-li školné uhrazeno včas, nemůže dítě školu nadále navštěvovat. Pomocné práce na zvelebení společného prostoru: 10 hodin práce na rodinu/za školní rok, nebo příspěvek 1000,- Kč do rozpočtu školy. První měsíc je zkušební doba a obě strany se během ní mohou svobodně rozhodnout, zda bude dítě ve škole pokračovat nebo ne. Závazná přihláška se podepisuje na celý školní rok. V případě předčasného ukončení docházky je nutné tuto změnu ohlásit 1 měsíc dopředu a doplatit školné.

01 Arsyline

Arsyline

Jsme tým kreativců, ajťáků a managerů.

Každý z nás je individuální, ale společně tvoříme jeden celek, který není dokonalý...ale k dokonalosti nám chybí opravdu jen maličko :)

Jsme energičtí, živí a rádi se stavíme novým výzvám.

Seznamte se s námi.
Stránky partnera
02 Web pro školy

Web pro školy

Unikátní produkt pro webové stránky základních škol.
Stránky partnera
03 Edmodo

Edmodo

Online kurzy to je naše. A naši žáci jej milují. Zkuste si jej i vy!
04 Google Classroom

Google Classroom

Google technologie, to je naše gusto. Přesto se rádi vracíme i ke staré klasice.
05 Socrative

Socrative

Testování našich žáku provádíme pomocí tohoto skvělého systému. Žáci jej milují. Zkuste jej také.

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít