„Škola pro všechny děti, kterým jejich rodiče důvěřují.“
Štěstí je věc osobní volby.
Život je stále více o změnách.
 • Úvod
 • Kdo jsme a čemu věříme

Kdo jsme a čemu věříme

Kdo jsme a čemu věříme

„Škola pro všechny děti, kterým jejich rodiče důvěřují.“

Naše škola je živá instituce, kde se neustále něco děje, vymýšlí nebo mění. Níže popisujeme stav, který platil v lednu 2024.

Jak jsme vznikli?

Základní škola Na křídlech je škola založená v roce 2019 rodiči, kteří chtějí pro své děti inspirující a podnětné prostředí, kde by mohly s důvěrou a v radosti rozvíjet svůj talent a nadání.
Zřizovatelem Školy Na křídlech je spolek Na křídlech.

Ve školním roce 2023/2024 se potkáváme čtyři dny v týdnu s 10 žáky a společně se dozvídáme spoustu nových věcí nejen o světě kolem nás, ale především sami o sobě. Tento školní rok k nám chodí děti, které jsou ve svých kmenových školách přihlášeny do  1. – 5. třídy.

Co je pro nás důležité

Za nejdůležitější cíl vzdělání považujeme obstát v reálném životě. Žít šťastný a naplněný život, umět si poradit v různých situacích, vytvořit si svůj vlastní názor a umět si ho uhájit. Vědět, co je pro mě dobré, kde jsou moje silné stránky a v čem vynikám, co je možné zlepšit, na čem pracovat. Vědět, kým jsem, čím mohu ostatním prospět.

Věříme, že děti je možné vzdělávat radostně a svobodně. Pomáháme objevovat rozvíjet jejich nadání. Třeba i tak, že každý průvodce s dětmi dělá aktivity, které jeho samotného naplňují, baví a těší. Společné chvíle si užíváme.

Jak to u nás chodí?

 • věková různorodost – máme kapacitu pro 12 dětí (1.- 5. třída) 
 • dopolední učební bloky - matematika podle Hejného, fonematické porozumění a základy čtení a psaní podle Elkonina, čtení a psaní ke kritickému myšlení, projektové učení - přírodní vědy, dějiny, zeměpis, často navštěvujeme divadlo Minor či Rudolfinum, v pondělí dopoledne jezdíme cvičit do Jojo gymu.
 • podnětné prostředí - objevování všemi smysly, dostatek pohybu a prostoru pro  volnou hru v přirozeném vnitřním a venkovním prostřední
 • vnitřní motivace – učení se s chutí a nadšením jde velmi lehce, proto necháváme děti tvořit, umožňujeme jim příležitosti, při nichž mohou jednat spontánně, mohou bádat, být zaujaty, dělat věci, které jim dávají smysl, směřujeme je k tomu, aby se pro ně vzdělávání stalo jejich vlastní zodpovědností, aby se učily svobodně a radostně
 • vzdělávání v souvislostech - děti se neučí o jednotlivých věcech izolovaně, ale poznávají, jak mezi sebou fungují a souvisí navzájem -  jako je tomu ve skutečném životě
 • výhledově směřujeme k sebeřízenému učení a unschoolingu
 • vlastní zodpovědnost 
 • volná hra jako klíč k učení
 • úloha dospěláka ve škole („průvodce“): inspirátor, pozorovatel, poradce, který neznámkuje, ale pomáhá dětem, aby se naučily hodnotit samy sebe, uměly nacházet a formulovat chyby, nalézaly řešení.
 • zdravé vztahy - klademe důraz na zdravé vztahy mezi všemi dospělými i dětmi založené na respektu a úctě
 • společné vytváření pravidel na školních sněmech a poradních kruzích s rodiči (rovnost všech hlasů)Adresa

Škola Na křídlech
Komunitní škola s principy svobodného vzdělávání

Bubovická 170
26718, Bubovice
Česká republika

Souřadnice: 49.9696393, 14.1665153
Počet žáků: 10

IČ: 13990233

Č. účtu: 2402090060/2010
IBAN: CZ37 2010 0000 0024 0209 0060

T: 777 899 925
E: skola@skolanakridlech.cz

Zřizovatel školy:

Na Křídlech z.s.

V Hůrkách 146
26718, Bubovice
Česká republika

IČ: 13990233

T: 777 899 925

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít