„Škola pro všechny děti, kterým jejich rodiče důvěřují.“
Štěstí je věc osobní volby.
Život je stále více o změnách.
  • Úvod
  • Dokumenty a pravidla

Dokumenty a pravidla

Pravidla školy


Děti podléhají povinné školní docházce, proto musí být zapsány v registrované školce (oficiální předškoláci) nebo škole v režimu individuálního vzdělávání.
V těchto školních zařízeních se děti účastní 2x ročně přezkoušení se svými rodiči, kteří jsou garanty vzdělávání svých dětí a odpovídají za ně registrované škole, ve které jsou zapsáni.
Harmonogram týdne:
Školu provozujeme od pondělí do čtvrtka, 8:30 - 16 hodin.
Časový harmonogram dne:
  8:30 - 8:45      sraz v zázemí školy
  9:00 - 10:45    ranní vyučovací blok: matematika, jazyky, FIE, přírodověda, nebo sněm- poradní kruh
10:45 - 11:00   svačina – děti mají vlastní svačinky s sebou
11:00 - 12:30   druhý vyučovací blok: náplň vytváří průvodce
12:30 - 13:30   oběd v zázemí, společný úklid po obědě, odpočinek
13:30 - 15:00   odpolední činnosti, sport, dílny, volná hra
15:00 - 15:30   úklid
15:30 - 16:00   odpolední svačina
16:00               konec školy, vyzvednutí dětí rodiči (předškoláci)
Program:
Dopolední program tráví děti v zázemí nebo v přírodě, kde je pro ně připraven vzdělávací program v souladu s příslušným ročníkem. Odpoledne je pro ně připravena nabídka zájmových aktivit, kterých se mohou zúčastnit nebo využít čas k volné hře.
Slavnosti:
Během roku pořádáme řadu slavností a společných dílen, které jsou obvykle organizovány společně s naší Lesní školkou Bubáček. Účast rodičů, prarodičů, sourozenců a přátel je na těchto akcích vítána.
V případě, že hrajete na hudební nástroj budeme rádi, když se zapojíte do hudební produkce při našich slavnostech. Rovněž vítáme konkrétní projekty rodičů např. exkurze na zajímavém pracovišti, uspořádání dílny, výtvarného ateliéru apod.

Organizace

Obědy: Podle současných hygienických norem není možné v podmínkách naší školy veřejně vydávat dětem obědy. Vznikla tedy volná iniciativa rodičů, která obědy dobrovolně zajišťuje. Veškerá zodpovědnost za stravování je tímto na rodičích dětí.
Vyhrazujeme si právo některé dny uspořádat program celodenní bez zastávky v našem zázemí a tudíž dětem neposkytnout teplý oběd. Vždy tak jednáme s ohledem na kondici dětí a průvodci se postarají, aby žádné dítě nehladovělo a mělo dostatek tekutin.
Vybavení dětí:
Děti s sebou nosí vlastní batůžek s jídlem (vhodná svačinka), nápojem (v zimním období teplý v malé termosce).
Oblečení dětí odpovídá ročnímu počasí, tzn. že v zimním a mokrém počasí jsou vybaveny nepromokavou obuví, kalhotami s voděodolnou úpravou a náhradním oblečením pod oteplovačky.
S přihláškou odevzdají rodiče kopii kartičky zdravotní pojišťovny a vyplněný Dotazník. Dokumenty budou uloženy v portfoliu dítěte a bude k dispozici průvodcům.
Docházka dětí:
Je potřeba odevzdávat a vyzvedávat své dítě včas, v případě zpoždění je nutné informovat průvodce telefonicky.
Absence dětí:
Plánovanou i neplánovanou absenci dítěte ve škole (náhlé onemocnění, rodinné důvody apod.)  omlouvají rodiče na soukromé FB skupině – Škola Na křídlech: Omluvy
Plánované a dlouhodobé změny v docházce je potřeba hlásit v časovém předstihu, nejpozději týden předem.
Školné: Školné se platí vždy do 15. dne předchozího měsíce na účet 2402090060/2010 a je nevratné. Není-li školné uhrazeno včas (tzn. do začátku nového měsíce), nemůže dítě školu nadále navštěvovat.
V případě předčasného ukončení docházky je nutné tuto změnu ohlásit 3 měsíce dopředu. V případě, že tato lhůta nebude dodržena, rodiče jsou povinni doplatit školné za neodchozené měsíce.
Pomocné práce na zvelebení společného prostoru:
8 hodin práce na dítě/školní rok, nebo příspěvek 1000,- Kč do rozpočtu školy.
Výše školného - ceník pro školní rok 2023/2024:
Škola Na křídlech bude v provozu od pondělí do čtvrtka.
Naše škola není registrována u MŠMT ČR, a proto nemá status mateřské/základní školy a není tedy finančně podporována státem. Náklady na provoz jsou tudíž hrazeny jen z příspěvků rodičů.
Měsíční školné je následující:
4 dny v týdnu 7200,- Kč
Školné je nevratné.
Sourozenci:
V případě přihlášení dalšího sourozence, bude mít sourozenec 10 % slevu na školném.
Kontakty:
Vedoucí průvodce: Lucie Palušáková tel.: 777 899 925, email: skola@skolanakridlech.cz
webové stránky: www.skolanakridlech.cz, FB stránky.

Zřizovatel:   Na křídlech, z.s., Lucie Palušáková , V Hůrkách 146, 267 18 Bubovice
IČ: 13990233


Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít